GEMEENTEBLADIntrekking van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets aan Bovenstehuis 4, Waterdelweg 2E en Waterdelweg 2F te Boekel

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Boekel

Geplaatst op Lokaalnieuwsboekel.nl op: 30-01-2024

  1. Bekendmakingen Boekel
  2. GEMEENTEBLADIntrekking van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets aan Bovenstehuis 4, Waterdelweg 2E en Waterdelweg 2F te Boekel

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid BovenstehuisWaterdelwegWaterdelweg BoekelBoekelBoekel Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente BoekelBoekelBoekel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de omgevingsvergunning beperktemilieutoets hebben ingetrokken van de volgende locaties:•Bovenstehuis 4, Waterdelweg 2E en Waterdelweg 2F te Boekel, datum verzending 15 maart 2023Bezwaar en voorlopige voorzieningBelanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Als belanghebbenden niet willen dat de beschikking in werking is in afwachting van de bezwaarprocedure, kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden gevoegd. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd.

Unknown

 Lokaalnieuwsboekel.nl Redactie

Lokaalnieuwsboekel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Boekel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.