GEMEENTEBLADToestemming voor een omgevingsvergunning aan Het Goor 7 te Boekel

Bekendmaking voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid in Boekel

Geplaatst op Lokaalnieuwsboekel.nl op: 30-1-2024

  1. Bekendmakingen Boekel
  2. GEMEENTEBLADToestemming voor een omgevingsvergunning aan Het Goor 7 te Boekel

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid Het Goor Boekel Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen gemeente Boekel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kadervan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvragen omgevingsvergunning beperkte milieutoets hebben ontvangen en verleend. Locaties:•Het Goor 7 te Boekel, datum verzending 7 april 2023Bezwaar en voorlopige voorzieningBelanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na verzenddatum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.Het bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Als belanghebbenden niet willen dat de beschikking in werking is in afwachting van de bezwaarprocedure, kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden gevoegd. Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd.

Unknown

 Lokaalnieuwsboekel.nl Redactie

Lokaalnieuwsboekel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Boekel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.