kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het verwijderen en leggen van een kabel in de regionale waterkering waarbij een waterloop wordt gekruist bij Boekel 22A in Akersloot

Bekendmaking voor watervergunning in Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Geplaatst op Lokaalnieuwsboekel.nl op: 24-02-2024

  1. Bekendmakingen boekel
  2. kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor wateractiviteit voor het verwijderen en leggen van een kabel in de regionale waterkering waarbij een waterloop wordt gekruist bij Boekel 22A in Akersloot

watervergunning Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen waterschap

De aanvraag is ontvangen op 17-01-2024 en geregistreerd onder zaaknummer 202401172219. Procedure Deze publicatie is alleen bedoeld ter informatie over ingekomen aanvragen bij het hoogheemraadschap. Wij publiceren deze aanvragen om direct betrokkenen hier vroegtijdig van op de hoogte te stellen. U kunt hier nog geen bezwaar of beroep tegen indienen, omdat het besluit nog moet worden genomen. Zodra er sprake is van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen of bezwaren tegen een vergunning, wordt dit in een afzonderlijke publicatie bekend gemaakt. Informatie Voor nadere informatie kunt u een e-mail sturen naar vergunning@hhnk.nl of contact opnemen met een van de medewerkers van het cluster Vergunningen, telefoon 072-582 8282.

Unknown

Picture of  Lokaalnieuwsboekel.nl Redactie

Lokaalnieuwsboekel.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Boekel. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Boekel

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.